- - - - - -

het dooie vogeltje en het donorhoofd /
the dead birdie and the donor head
50x40 cm
private collection