- - - - -

maar dan zou ze ophouden dood te zijn /
but then she would cease to be dead
60x40 cm