hij gaat nooit voorbij / de onduldbare
he never ends / the intolerable one
62x30x14 cm