- - - - - - - - -

over het schijnloze lijf en de dingen die je niet zag /
about the appearanceless body and the things you didn't see
140x100 cm